Báo giá in lịch tết 2017
TIN TỨC

 Hiện nay in Châu Long ra mắt hai loại in lịch 2017 để bạn lựa chọn:

 I. Các thiết kế bao bì và in ấn, chế biến thành các sản phẩm độc quyền cho công ty của bạn.
 
II. in bao bì trên lịch của nền các mẫu phôi Danh mục: Lịch lò xo 7 tờ, Lịch treo tường, lịch thiếc nẹp, Lịch để bàn, Lịch bloc, Lịch lò xo giữa, ..
 
Xin thông báo năm mới Lịch bảng báo giá vào năm 2017 cho khách hàng:
 
Lịch bảng giá năm mới 2017 - Bạn xem chi tiết Danh sách giá sau
 
 
1. Khối siêu lớn Giá Lịch:
 
Lịch bao gồm: Đóng bìa treo metalize in 3D, bloc lịch, hộp lịch, túi giấy có chứa lịch gắn liền
- Chặn các siêu lớn Đặc biệt: 25x35cm -> Giá: 450.000 VND / 1 bộ
- Khối Siêu Đại: 29.5x41cm -> Giá: 460.000 VND / 1 bộ
- Khối Siêu Đại: 25x35cm -> Giá: 370.000 VND / 1 bộ
- Chặn các siêu tối đa: 35x50cm -> Giá: 590.000 VND / 1 bộ
- Khối Siêu Đại: 20.5x30cm -> Giá: 245.000 VND / 1 bộ
- Khối chung đặc biệt (34x66cm treo cover + hộp): Khối 16x24cm -> Giá: 180.000 VND / 1 bộ
* Chú thích:
+ Giá trên chưa bao gồm chi phí máy ép khuôn kim loại trên trang bìa treo + lịch.
+ Nếu bạn đặt hàng với số lượng lớn từ: 50 bộ trở lên sẽ được giảm giá theo thời gian.
 
2. Khối kèm theo danh sách giá bìa: (giảm giá cho số lượng đơn đặt hàng lớn)
 
- Khối lớn: (14.5 × 20.5) cm -> Giá: VND 68.000
- Khối trung màu: (10.5 × 15) cm -> Giá: 36.000 VND
- Các khối màu trung giấy Puluya: (10.5 × 15) cm -> Giá: 19.000 VND
 
3. Giá Bảng 52 tuần Lịch đặc biệt năm 2017:
 
Lấy mẫu theo lịch trình mục lễ hội 2017
- Kích thước: 27x14cm
- Giấy Couche 230 gsm
- In offset 4 màu 2: 14 tờ
- Lưu ý 52 tuần trong 100 gsm mờ giấy Couche
- Lịch Túi giấy đính kèm
- Empire 1.200 gsm carton
- Thông tin kinh doanh kim tiêm 2 mặt (logo, tên công ty, địa chỉ, email, fax ...)
 
* Bạn chọn chi phí trong 1 lịch sau mỗi số:
- Số lượng: 100 -> 2OO cuốn sách: 42,000 / 1 bộ
- Số lượng: 300 -> 5oo cuộn: 41.000 đồng / 1 bộ
- Số lượng: 600 -> 7oo cuốn sách: 40.000 đồng / 1 bộ
- Số lượng: 800 -> 1,0oo sách: 39.000 VND / 1 bộ
4. Giá Lịch để bàn chữ A
 
Lấy mẫu theo lịch trình mục lễ hội 2017
- Kích thước: 24x16cm
- Giấy Couche 230 gsm
- In offset 4 màu 2: 14 tờ
- Lịch Túi giấy đính kèm
- Empire 1.200 gsm carton
- Thông tin kinh doanh kim tiêm 2 mặt (logo, tên công ty, địa chỉ, email, fax ...)
 
* Bạn chọn chi phí trong 1 lịch sau mỗi số:
- Số lượng: 100 -> 2OO cuộn: 32.000 đồng / 1 bộ
- Số lượng: 300 -> 5oo cuộn: 31.000 đồng / 1 bộ
- Số lượng: 600 -> 7oo cuốn sách: 30.000 đồng / 1 bộ
- Số lượng: 800 -> 1,0oo sách: 29.000 VND / 1 bộ
5. Giá Lịch để bàn M
 
Lấy mẫu theo lịch trình mục lễ hội 2017
- Kích thước: 24x16cm
- Giấy Couche 230 gsm
- In offset 4 màu 2: 14 tờ
- 52 tuần trong báo 70 gsm mờ giấy Couche
- Lịch Túi giấy đính kèm
- Empire 1.200 gsm carton
- Thông tin kinh doanh kim tiêm 2 mặt (logo, tên công ty, địa chỉ, email, fax ...)
 
* Bạn chọn chi phí trong 1 lịch sau mỗi số:
- Số lượng: 100 -> 2OO cuốn sách: 42,000 / 1 bộ
- Số lượng: 300 -> 5oo cuộn: 41.000 đồng / 1 bộ
- Số lượng: 600 -> 7oo cuốn sách: 40.000 đồng / 1 bộ
- Số lượng: 800 -> 1,0oo sách: 39.000 VND / 1 bộ
6. Giá Lịch treo tường 7 Báo cáo mùa xuân 2017:
 
Lấy mẫu theo lịch trình mục lễ hội 2017
- Kích thước: 40x60cm - 36x70cm
- Couche giấy 200 gsm
- In offset 4 màu 1 mặt: 7 tờ
- Túi giấy / lịch túi nhựa chứa dây đai đỏ kèm theo
- Thông tin kinh doanh quảng cáo in ấn (logo, tên công ty, địa chỉ, email, fax ...)
 
* Bạn chọn chi phí trong 1 lịch sau mỗi số:
 
4 màu in offset, sử dụng 01 nội dung xuyên suốt 7 tờ
- Số lượng> 500 cuốn -> Giá: 31.000d / 1 bộ
- Số lượng> 1.000 bản -> Giá: 30.000 / 1 bộ
- Số lượng> 1.500 bản -> Giá: 29.000d / 1 bộ
- Số lượng> 2.000 cuốn sách -> Giá: 28.000d / 1 bộ
4 màu in offset, 7 trong 7 nội dung hàng ngày
- Số lượng> 1.000 bản -> Giá: 33.500d / 1 bộ
- Số lượng> 1.500 bản -> giá tại 32.000đ / 1 bộ
- Số lượng> 2.000 cuốn sách -> Giá: 30.500d / 1 bộ
Kéo in lụa: 1 màu trong 1 nội dung xuyên suốt 7 tờ
- Số 100-250 cuốn sách -> Giá: 31.500d / 1 bộ
- Số 300-500cuon -> Giá: 30.000 / 1 bộ
7. Tin Giá Brace tường Lịch Báo cáo năm 2017 7
 
Lấy mẫu theo lịch trình mục lễ hội 2017
- Kích thước: 35x72cm - 36x70cm
- Couche giấy 100 gsm
- In offset 4 màu 1 mặt: 7 tờ
- Lịch túi Nylon hộp nhỏ kèm theo
- Thông tin kinh doanh quảng cáo in ấn (logo, tên công ty, địa chỉ, email, fax ...)
 
* Bạn chọn chi phí trong 1 lịch sau mỗi số:
 
4 màu in offset, sử dụng 01 nội dung xuyên suốt 7 tờ
- Số lượng> 500 cuốn -> Giá: 18.500d / 1 bộ
- Số lượng> 1.000 bản -> Giá: 17.500d / 1 bộ
- Số lượng> 1.500 bản -> Giá: 16.500d / 1 bộ
- Số lượng> 2.000 cuốn sách -> Giá: 15.500d / 1 bộ
4 màu in offset, 5 nội dung cho 5 tờ khác nhau
- Số lượng> 1.000 bản -> Giá: 20.000 / 1 bộ
- Số lượng> 1.500 bản -> giá trong 18.500d / 1 bộ
- Số lượng> 2.000 cuốn sách -> Giá: 17.000d / 1 bộ
Kéo in lụa: 1 màu trong 1 nội dung xuyên suốt 7 tờ
- Số 100-250 cuốn sách -> Giá: 18.000đ / 1 bộ
- Số 300-500cuon -> Giá: 17.500d / 1 bộ
8. Tín Giá Brace tường Lịch Báo cáo năm 2017 5
 
Lấy mẫu theo lịch trình mục lễ hội 2017
- Kích thước: 45x70cm
- Couche giấy 100 gsm
- In offset 4 màu 1 mặt: 5 tờ
- Lịch túi Nylon hộp nhỏ kèm theo
- Thông tin kinh doanh quảng cáo in ấn (logo, tên công ty, địa chỉ, email, fax ...)
 
* Bạn chọn chi phí trong 1 lịch sau mỗi số:
 
4 màu in offset, sử dụng 01 nội dung xuyên suốt 5 tờ
- Số lượng> 500 cuốn -> giá: 18.000 đồng / 1 bộ
- Số lượng> 1.000 bản -> Giá: 17.000d / 1 bộ
- Số lượng> 1.500 bản -> giá: 16.000 đồng / 1 bộ
- Số lượng> 2.000 cuốn sách -> Giá: 15.000 / 1 bộ
4 màu in offset, 5 nội dung cho 5 tờ khác nhau
- Số lượng> 1.000 bản -> Giá: 19.500d / 1 bộ
- Số lượng> 1.500 bản -> giá in 18.000 đồng / 1 bộ
- Số lượng> 2.000 cuốn sách -> Giá: 16.500d / 1 bộ
Kéo in lụa: 1 màu in từ 1 đến 5 nội dung hàng ngày
- Số 100-200 cuốn sách -> Giá: 17.000d / 1 bộ
- Số 300-500cuon -> Giá: 16.500d / 1 bộ
9. Giá Brace Tin tường Lịch Báo cáo năm 2017 1
 
Lấy mẫu theo lịch trình mục lễ hội 2017
- Kích thước: 45x70cm
- Couche giấy 100 gsm
- In offset 4 màu 1 mặt: 1 tờ
- Lịch túi Nylon hộp nhỏ kèm theo
- Thông tin kinh doanh quảng cáo in ấn (logo, tên công ty, địa chỉ, email, fax ...)
-> 4 OFSET giá 4 màu in ít nhất 2.000 chi phí tiền lương hàng ngày: 5.000 đồng / tờ
 
10. Vật giá Lịch 2017 Tuần 52
 
Lấy mẫu theo lịch trình mục lễ hội 2017
- Kích thước: 31x41cm
- Giấy 120 gsm mờ Couche
- In offset 4 màu 1 mặt: 52 tờ
- Hộp trong metalize lịch cao cấp
- Lịch Túi giấy đính kèm
- Phun kim trên các thông tin kinh doanh quảng cáo bìa treo (logo, tên công ty, địa chỉ, email, fax ...)
 
* Bạn chọn chi phí trong 1 lịch sau mỗi số:
- Số lượng: 100 -> 2OO cuộn: 180.000 VND / 1 bộ
- Số lượng: 300 -> 5oo cuộn: 170.000 đồng / 1 bộ
- Số lượng: 600 -> 7oo cuộn: 160.000 VND / 1 bộ
11. Biểu 12 tháng LXG + - Lịch LXG được gắn bằng bloc lịch
 
- Cover mùa xuân lịch giữa + Bộ 1 2 tháng, đóng tốt, trong kỹ thuật số 3D mới Metalize: 40.000 / Roll
- Cover mùa xuân lịch giữa + Bộ 1 2 tháng, đóng nổi, thả nổi dán nhiều lớp phun kim nhung: 45.000 / Roll
- Lịch Bìa lò xo giữa gắn block, đóng tốt, trong kỹ thuật số 3D mới Metalize: 36.000đ / Roll
- Bìa lịch lò xo giữa gắn block, đóng tốt, ép kim loại, nhung phun dán float: 40.000 / Roll
 
* In rao ép thông tin kinh doanh kim loại trên hệ thống treo trước:
- Số lượng: 100 -> 200 Roll -> giá kim loại ép 5.000 đồng / Roll
- Số lượng: 300 -> 500 cuốn -> giá kim loại ép 4.000 đồng / Roll
- Khối lượng 600 -> 900 Roll -> giá kim loại ép 3.500đ / Roll
- Số lượng> 1.000 bản -> ép giá kim loại 3.000 đồng / Roll
 
(*) Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo thời điển mà không báo trước, để biết chính xác giá quý khách gọi điện số: 0914 119 668
 

TIN KHÁC
Kinh doanh 1
0914 119 668
Kinh doanh 2
0904 359 056
KHUYẾN MÃI
Giá từ
Đến